Szybka i skuteczna windykacja to sztuka podejmowania odpowiednich działań zmierzających do osiągnięcia najważniejszych celów stawianych nam przez zleceniodawcę w jak najkrótszym czasie. Sztuka o tyle trudna, gdyż podstawowe narzędzia pracy firm windykacyjnych oraz obowiązujące przepisy prawne...
Czytaj dalej
Firma Robert Hachulski działa na podstawie koncesji MSWiA nr L-0004/01 i specjalizuje się w ochronie osób i mienia, a w szczególności:  ochroną fizyczną mienia, ochroną osobistą, instalowaniem i konserwacją technicznych systemów alarmowych...
Czytaj dalej
Realizacja zleceń, które otrzymujemy od naszych kontrahentów, najczęściej zaczyna się od odbioru ruchomości. Jesteśmy przygotowani zarówno na odbiór przedmiotów bezpośrednio od naszych kontrahentów jak również od ich dłużników. Procedura odbioru odbywa się zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej...
Czytaj dalej
Aktualnie firma Robert Hachulski, świadcząc usługi w ramach bezpieczeństwa w biznesie, skupia działalność wokół następujących kierunków:
Działalność firmy
WWW. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE .COM

Bezpieczeństwo w biznesie
ROBERT HACHULSKI
Propozycja ta skierowana jest do szefów Działów Bezpieczeństwa, kierowników ochrony, jak również do wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.
Czytaj dalej
Usługi świadczone przez firmę Robert Hachulski obejmują działania dochodzeniowo-śledcze oraz operacyjne, prowadzone w celu pozyskania niezbędnych informacji w sprawach procesowych, życiu prywatnym oraz w biznesie. Gwarantujemy wysoką skuteczność, dyskrecję i poufność w przekazywaniu informacji.
Czytaj dalej
Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.
Czytaj dalej
[O firmie][Działalność][Windykacja][Ochrona][Rynek ruchomości][Detektywistyka][Wywiad gospodarczy][Szkolenia][Referencje][Kontakt]
Ochrona
Windykacja
Obsługa rynku ruchomości
Detektywistyka
Wywiad gospodarczy
Szkolenia

   Robert Hachulski: windykacja, kompleksowa obsługa rynku ruchomości, ochrona fizyczna, osobista, VIP-ów, detektywistyka, wywiad gospodarczy, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, instrukcji wewnętrznych ...