WWW. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE .COM

[O firmie][Działalność][Windykacja][Ochrona][Rynek ruchomości][Detektywistyka][Wywiad gospodarczy][Szkolenia][Referencje][Kontakt]
Działalność - windykacja
Windykacja

Szybka i skuteczna windykacja to sztuka podejmowania odpowiednich działań zmierzających do osiągnięcia najważniejszych celów stawianych nam przez zleceniodawcę w jak najkrótszym czasie. Sztuka o tyle trudna, gdyż podstawowe narzędzia pracy firm windykacyjnych oraz obowiązujące przepisy prawne są zazwyczaj znane także dłużnikom. Jednak połączenie dużego doświadczenia, odpowiednio dobieranych i stale doskonalonych metod działania, niekonwencjonalnego podejścia oraz sposobów zdobywania informacji z wielu źródeł sprawiają, iż zdecydowana większość zleceń zostaje zrealizowana przez firmę
Robert Hachulski już w ciągu pierwszego tygodnia!

Im szybciej wierzyciel zdecyduje się na przekazanie sprawy naszej firmie tym większe są szanse na odzyskanie długu. Czas reakcji wierzyciela jest kluczowym czynnikiem odniesienia sukcesu. Równie istotne okazują się być: szczegółowe dane osobowe i informacje o majątku dłużnika, jego sposobie życia, przyzwyczajeniach lub szczegóły dotyczące prowadzenia działalności a także dokumenty z których wynika fakt istnienia zadłużenia (np. przeterminowane faktury VAT).
Bez wątpienia w szybkiej i skutecznej windykacji najcenniejsza jest właśnie informacja, dzięki której można znaleźć dłużnika, zidentyfikować jego ukryty majątek lub przejąć przywłaszczoną przez niego ruchomość stanowiącą zabezpieczenie kredytu bądź przedmiot leasingu naszego zleceniodawcy.

W ramach realizacji zlecenia poszczególne czynności operacyjne podejmowane są za wiedzą zleceniodawcy, który ma pełen obraz rozwoju sprawy. Pozwala to na ewentualną zmianę strategii działania i dostosowanie jej do zmieniającej się sytuacji.

Będąc przekonani, iż nasze działania przyniosą oczekiwany rezultat, prowizję od przeprowadzonych czynności windykacyjnych pobieramy dopiero po pomyślnym zrealizowaniu zlecenia!

Wszelkie działania podejmowane przez firmę
Robert Hachulski są w zgodzie z obowiązującym prawem i etyką zawodową, a najlepszym świadectwem ich skuteczności i legalności są podpisane z bankami, firmami leasingowymi i instytucjami finansowymi umowy o stałej współpracy, na podstawie których od lat sprawnie dochodzimy wierzytelności pieniężnych oraz rzeczowych.

   Robert Hachulski: windykacja, kompleksowa obsługa rynku ruchomości, ochrona fizyczna, osobista, VIP-ów, detektywistyka, wywiad gospodarczy, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, instrukcji wewnętrznych ...