WWW. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE .COM

[O firmie][Działalność][Windykacja][Ochrona][Rynek ruchomości][Detektywistyka][Wywiad gospodarczy][Szkolenia][Referencje][Kontakt]
Szkolenia

Propozycja ta skierowana jest do szefów Działów Bezpieczeństwa, kierowników ochrony, jak również do wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.

Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę, współpracującą z firmą
Robert Hachulski i obejmują:

- sztuki walki,

- zajęcia kondycyjno-sprawnościowe,

- zajęcia kondycyjno-siłowe,

- zajęcia taktyczno-techniczne w terenie,

- zajęcia specjalistyczne: pływanie, nurkowanie, ratowanie osoby tonącej, narciarstwo.

Zajęcia ze sztuk walki obejmują szkolenia z Judo, Ju-Jitsu, jak i form bardziej inwazyjnych przygotowywanych w jasno sprecyzowanych zadaniach. Zajęcia te maja na celu poznanie i opanowanie technik związanych z wykonywanym zawodem.

Zajęcia kondycyjno-sprawnościowe mają na celu podnoszenie sprawności pracowników już wstępnie przeszkolonych, co do których stawiane są nowe zadania wymagające podnoszenia sprawności, siły i poprawy sylwetki.

Zajęcia kondycyjno-siłowe mają za zadanie przygotować osoby mające swoją sylwetką wzbudzać respekt, często pracujących tam,  gdzie wygląd i sylwetka ma znaczenie podstawowe.
Działalność - szkolenia

Podczas zajęć taktyczno-technicznych podnosi się sprawność ogólnorozwojową szkolonego, jego zwinność, szybkość, motorykę. Jednocześnie zajęcia te obejmują tory przeszkód, gdzie pokonać trzeba własne słabości, co rozwija u osoby szkolonej odporność na stres, wzmacnia koncentrację i spostrzegawczość.

Ofertę z zakresu szkoleń specjalistycznych prowadzimy dla osób zazwyczaj zajmujących się ochroną osobistą, gdzie  wykorzystane mogą być różne umiejętności z wielu dziedzin sportu. Zajęcia takie przeprowadzane są przez trenerów, jak również osoby, które na co dzień mają do czynienia z bezpieczeństwem i ochroną.
   Robert Hachulski: windykacja, kompleksowa obsługa rynku ruchomości, ochrona fizyczna, osobista, VIP-ów, detektywistyka, wywiad gospodarczy, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, instrukcji wewnętrznych ...