Ochrona

Firma
Robert Hachulski działa na podstawie koncesji MSWiA nr L-0004/01 i specjalizuje się w ochronie osób i mienia, a w szczególności:

- ochroną fizyczną mienia,
- ochroną osobistą,
- instalowaniem i konserwacją technicznych systemów alarmowych,
- opracowywaniem planów ochrony obiektów,
- opracowywaniem planów obrony cywilnej i przeciwpożarowych,
- opracowywaniem instrukcji wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem chronionych podmiotów,
- opracowywaniem analiz bezpieczeństwa przedsiębiorstw, ich pracowników i mienia,
- doradztwem w zakresie tworzenia systemów ochrony,
- prowadzeniem szkoleń dla pracowników banków w zakresie zachowania w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych,
- wykonywaniem kontroli antypodsłuchowych,
- niszczeniem dokumentów.

Kadra kierownicza w firmie
Robert Hachulski to ludzie z długoletnim doświadczeniem w branży security, posiadający najwyższe uprawnienia pozwalające na rzetelne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków, odznaczający się dużym zaangażowaniem w zapewnienie Państwu bezpieczeństwa oraz rozwój firmy.

Ochrona fizyczna mienia
Zapewniamy ochronę fizyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Ochronę fizyczną mienia prowadzimy w różnych systemach, w tym całodobowym, w zależności od specyfiki danego obiektu i zgodnie z życzeniem zleceniodawcy. Zabezpieczając mienie przed kradzieżą i przeciwdziałając wszelkim działaniom o charakterze przestępczym nasi pracownicy występują w umundurowaniu służbowym bądź ubraniu cywilnym. W celu stałego podnoszenia poziomu prowadzonych przez nas działań ochronnych, wypracowaliśmy i wdrożyliśmy do naszej codziennej pracy system kontroli wewnętrznej pracowników. Zadania i obowiązki pracownika ochrony fizycznej zawarte są w tabeli posterunków stanowiących integralną część kompleksowego planu zabezpieczeń i ochrony obiektu. Dzięki temu pracownicy Agencji Ochrony Robert Hachulski  w sposób rzetelny i profesjonalny angażują się wykonywanie swoich obowiązków, zapewniając tym samym Państwu bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Ochrona osobista
Z ogromną odpowiedzialnością podejmujemy się ochrony ludzi biznesu, polityków, artystów i innych osób wymagających szczególnej formy ochrony. Ochronę osobistą możemy zapewniać przez 24 godziny na dobę, w każdej sytuacji i niezależnie od panujących warunków - w czasie podróży, poruszania się po mieście lub w czasie spotkań i uroczystości tj. narady, spotkania biznesowe, walne zgromadzenia. Ochrona może być prowadzona w sposób ciągły, nie naruszając jednocześnie sfery prywatności osób chronionych. Nasi agenci wykazują przy tym daleko idącą dyskrecję, nie lekceważąc przy tym najdrobniejszych szczegółów, które mogą okazać się bardzo istotne w chwili zagrożenia. W uzasadnionych przypadkach,  pomieszczenia, w których odbywają się ważne spotkania i narady, poddawane są przez naszych wykwalifikowanych ekspertów kontroli antypodsłuchowej. Agenci, którym powierzane jest bezpieczeństwo osób, to ludzie odpowiednio wyszkoleni, z dużym doświadczeniem zawodowym, odznaczający się wysoką kulturą osobistą oraz posiadający właściwe predyspozycje psychofizyczne.

Montaż i konserwacja systemów alarmowych
Firma
Robert Hachulski współpracuje z najlepszymi fachowcami, posiadającymi licencje I i II stopnia Zabezpieczenia Technicznego w zakresie projektowania i wykonywania różnego rodzaju systemów elektronicznego zabezpieczenia w klasie SA 1 - SA 4 oraz konserwacji technicznych systemów bezpieczeństwa, oferując szeroki wachlarz usług technicznych. Dla każdego z ochranianych obiektów nasi projektanci i technicy opracowują indywidualne plany zabezpieczeń dostosowane do rodzaju chronionej powierzchni.

Techniczne systemy zabezpieczeń:
system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system telewizji przemysłowej, system sygnalizacji pożaru, monitoring wyżej wymienionych systemów.

Usługi dodatkowe
a) Analiza bezpieczeństwa
Specjaliści z firmy
Robert Hachulski wykonują ekspertyzy bezpieczeństwa wszelkiego typu obiektów. Ekspertyzy są wykonywane w formie raportu oceniającego szeroko bezpieczeństwo, zawierają listę wszystkich istniejących i potencjalnych zagrożeń obiektu oraz definiują poziom bezpieczeństwa, określają na ile zastosowane obecnie środki i funkcjonujące w nich systemy zapobiegają występującym zagrożeniom i co należy uczynić by podnieść poziom bezpieczeństwa obiektu. Profesjonalnie wykonana analiza bezpieczeństwa, niewątpliwie w znacznym stopniu pomaga zapobiec wystąpieniu  wszelkiego rodzaju strat.

b) Szkolenia
Prowadzimy szkolenia, dzięki którym pracownicy poznają zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia życia, mienia, wiedzą jak należy zachowywać się w przypadkach ekstremalnych i kryzysowych (napad, zamach terrorystyczny, pożar). Kadrę szkoleniową stanowią doskonali dydaktycy, pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy posiadający niezbędne kwalifikacje i doświadczenie nabyte podczas długoletniej pracy w ochronie osobistej, policji, służbach antyterrorystycznych i innych jednostkach specjalnych.

c) Tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa       
W ramach swojej działalności wykonujemy w imieniu kierowników jednostek podlegających obowiązkowej ochronie Plany Ochrony i uzgadniamy je z Komendantami Wojewódzkimi Policji. Opracowujemy także instrukcje regulujące zasady ruchu osobowego, zarządzania systemami alarmowymi, zarządzania kluczami awaryjnymi i wiele innych dokumentów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracowników i mienia. Dodatkowo jesteśmy w stanie sporządzać plany bezpieczeństwa pożarowego i obrony cywilnej.  

d) Niszczenie dokumentów
Oferta firmy
Robert Hachulski obejmuje również zarządzanie zbiórką i niszczeniem dokumentów bieżących i archiwalnych, włączając w to transport aż po sam proces niszczenia, prowadzony w wysoko wydajnych niszczarkach w sposób bezpieczny, zgodny z wszelkimi wymogami ekologii i dostosowany do potrzeb klienta w zakresie bezpieczeństwa całego procesu. Niszczenie dokumentów może odbywać się pod nadzorem osób wskazanych przez zleceniodawcę. Podejmujemy się niszczenia: dokumentów papierowych, nośników magnetycznych, stempli, pieczątek.
Działalność - ochrona
WWW. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE .COM

[O firmie][Działalność][Windykacja][Ochrona][Rynek ruchomości][Detektywistyka][Wywiad gospodarczy][Szkolenia][Referencje][Kontakt]

   Robert Hachulski: windykacja, kompleksowa obsługa rynku ruchomości, ochrona fizyczna, osobista, VIP-ów, detektywistyka, wywiad gospodarczy, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, instrukcji wewnętrznych ...