Działalność - wywiad gospodarczy
WWW. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE .COM

[O firmie][Działalność][Windykacja][Ochrona][Rynek ruchomości][Detektywistyka][Wywiad gospodarczy][Szkolenia][Referencje][Kontakt]
Wywiad gospodarczy

W dzisiejszych czasach, jak nigdy przedtem, wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców możliwościami jakie oferuje im profesjonalny wywiad gospodarczy. Im większa konkurencja w danej branży, tym więcej firmy chcą wiedzieć o swoich konkurentach, ich posunięciach, planach, mocnych i słabych stronach. O ile nie posiadają własnej komórki wyspecjalizowanej w tym zakresie, mogą skorzystać z usług firm zewnętrznych, takich jak
Robert Hachulski, których pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie i wysokie kwalifikacje.

Dzięki informacjom zdobytym, zgromadzonym, odpowiednio przetworzonym, poddanym analizie i dystrybucji, w ramach wywiadu gospodarczego, można skutecznie wesprzeć i udoskonalić proces zarządzania firmą, co umożliwi zdobycie, utrzymanie lub powiększenie przewagi nad konkurencją. Rzetelnie zebrane dane pozwalają również uchronić firmę przed stratami spowodowanymi przez nieuczciwych kooperantów lub nielojalnych pracowników.

Oferujemy usługi, które obejmują następujące działania:

- ustalanie stopnia wiarygodności firm i osób,

- ocena rzetelności w stosunkach handlowych i płaszczyźnie biznesowej,

- ocena posiadanego majątku i zobowiązań, form własności, obciążeń hipotecznych, zapisów w rejestrach sądowych i bankowych,

- badanie rynku i zadowolenia klientów z marki, usługi, produktu,

- analiza otoczenia biznesowego klienta,

- badanie rzetelności osób z kadry kierowniczej,

- ocena kondycji finansowej, dyscypliny płatniczej i zdolności kredytowych,

- ustalanie faktycznego zakresu działalności firmy i historii jej działań,

- zbieranie danych dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę handlową.


- ocena zagrożeń przy zawieraniu współpracy z nowymi partnerami,

- wyszukanie istotnych informacji związanych z negocjacją kontraktów,

- zbieranie i weryfikacja opinii obecnych kontrahentów, partnerów i konkurencji o przedsiębiorstwie lub osobie,

- sondowanie lojalności i nastrojów panujących wśród załogi przedsiębiorstwa.


   Robert Hachulski: windykacja, kompleksowa obsługa rynku ruchomości, ochrona fizyczna, osobista, VIP-ów, detektywistyka, wywiad gospodarczy, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, instrukcji wewnętrznych ...